miércoles, 14 de septiembre de 2011

PLA RENOVA'T DE CALDERES, ELECTRODOMÈSTICS I AIRES CONDICIONATS


A partir del proper 15 de setembre, i un cop publicada l'ordre al DOGC, i fins el 30 de desembre de 2011, entra en vigor el nou PLA RENOVA'T DE CALDERES, ELECTRODOMÈSTICS I AIRES CONDICIONATS. Aquesta acció emana del Plà de l' Energia de Catalunya 2006-2015, i la seva finalitat és la promoció i sensibilització ciutadana en l' utilització responsable de l' energia, un recurs que cada cop serà més escàs i l'ús del qual comporta a més un impacte ambiental negatiu.

Per aquest fi l' Institut Català de l'Energia (ICAEN) ofereix ajuts per substituir equips domèstics per uns altres energèticament més eficicients, amb un pressupost de 3.000.000 € en renovació de calderes i aparells d' aire acondicionat i 3.300.000 € en renovació d'electrodomèstics, la quantia de la subvenció no podrà superar mai el 30% del preu de venda de l'equip, IVA exclòs.

DES D' INTERIORS BARCELONA AJUDEM ALS NOSTRES CLIENTS A REALITZAR ELS TRÀMITS NECESSARIS PER ACONSEGUIR LES AJUDES.

Per més informació :
http://www.plarenovat.cat/2011-electrodomestics/

No hay comentarios:

Publicar un comentario